Intern reglement

Het spreken van de taal tijdens de stage

12-18 jarigen
Een nieuwe taal leer je niet enkel in de klas maar ook tijdens de middagactiviteiten, pauzes en maaltijden. We rekenen dan ook op ieders medewerking om samen vooruitgang te boeken! Uiteraard staan de jongeren hier niet alleen voor: de animatoren en leerkrachten verlichten de inspanning door een ongedwongen sfeer & vele aanmoedigingen!

8-12 jarigen
Onze lessen voor de 8-12 jarigen worden op een leuke en creatieve manier ingevuld. Door de speelse aanpak krijgen de kinderen zin om zich te uiten in de nieuwe taal. De verbale vaardigheden worden nog extra gestimuleerd tijdens het middagmaal!

GSM gebruik bij de 8-12 jarigen
Is niet toegelaten.

GSM gebruik bij de 12-18 jarigen
Gsm’s zijn overbodig, er valt genoeg te doen op een taalkamp. Gun je gsm ook eens een weekje vakantie. Mocht je toch niet zonder kunnen, dan kan je op welbepaalde momenten je gsm gebruiken (’s avonds na de maaltijd tot voor het begin van de avondactiviteit). De gsm’s worden dus bij aankomst aan de stageverantwoordelijke afgegeven.

Algemeen rookverbod onder de leeftijd van 18 jaar.
Vanaf 18 jaar, enkel mits schriftelijke toelating van de ouders. In geen geval mag binnen de gebouwen gerookt worden.

Het is verboden alcohol en/of drugs mee te brengen.

Gedrag van de deelnemer
Om de stages in een ontspannen sfeer te laten verlopen vragen wij alle deelnemers zich respectvol te gedragen ten aanzien van medeleerlingen, leraars en animatoren. Wij behouden ons het recht om een deelnemer te schorsen van de stage indien hij/zij zich niet aan de afspraken houdt. Wij contacteren vervolgens de ouders om de situatie te bespreken en indien nodig de terugkeer naar huis te regelen.

Er wordt geen terugbetaling voorzien!

In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Brussel bevoegd.

Intaco vzw is niet verantwoordelijk voor georganiseerde reünies en bijeenkomsten van de deelnemers buiten de stageperiode.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Partners